Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 1.   Adatkezelők megnevezése

Név: Turán Annamária

Székhely: 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 64.

Alapítás dátuma: 2021.10.03

Nyilvántartási szám: 56422018

Adószám: 57765413133

Képviseli: Turán Annamária

Elérhetőség: 06 30 506 4224

e-mail: info@fintaorokzold.hu

 1. Adatkezelés szabályai

Cégünknek – mivel nem kezel magas kockázatú adatot, nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt, ezért adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem volt szükség. Adatvédelmi kérdésekben forduljon közvetlenül vevőszolgálatunkhoz bármely elérhetőségünkön.

A reklám célú küldemények visszavonó nyilatkozata az alábbi elérhetőségekre kézbesíthető:

Postai úton:  2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 64. 

Elektronikus levél formájában:  info@fintaorokzold.hu

Telefonon: 0630 506 4224

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2023. április 20-tól visszavonásig tart. Bármilyen változás esetén a módosított tájékoztató feltöltésre kerül.

Finta kertészet (a továbbiakban Adatkezelő), ebben a tájékoztatóban teszi közzé az általuk kezelt www.fintaorokzold.hu weboldal, a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, illetve egyéb az Adatkezelő által nyújtott- ebben a dokumentumban részletezett- szolgáltatások adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását.Kiterjed minden olyan folyamatra , amely során személyes adat kezelése megvalósul. A tájékoztató időbeli hatálya, annak visszavonásáig tart.

Bármilyen módosítást a honlapon az adatkezelő minden esetben közzétesz és a módosítás dátumát jelzi.

 Adatkezelő ezzel a tájékoztatóval biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR„), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

Kérem, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el,  még a a weboldalon lévő  bármely szolgáltatás (kapcsolatfelvétel, árajánlatkérés, telefonos/e-mail-es megkeresés) igénybevétele előtt.

Az Adatkezelő kijelenti,  hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel.A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezel.Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők kizárólag Turán Annamária  egyéni vállalkozó, és amennyiben tényleges munkavégzés történik akkor munkatársai.Az Adatkezelő és munkatársai gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek munkájuk során ne tekinthessenek be a személyes adatokba.

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az  Adatkezelő weboldalon feltüntetett  elérhetőségein.Az Adatkezelő a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes.Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

 1. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A  weboldalon bárki,   személyes adatainak megadása nélkül hozzáférhet, a weboldalon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A weboldal tárhely szolgáltatója: www.tarhely.eu
Telefonon: +36 1 789 2789(H-P, 9:00-17:00)
E-mail:  support@tarhely.eu (H-V, 0-24)

 • Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • Adószám: 14571332-2-42

Az  Adatkezelő az adatokat kizárólag a beérkezett ajánlatkérés megválaszolására, illetve egyéb felmerülő kérdésekre  és a megrendelt munka teljesítésére és a teljesítéshez szükséges dokumentumok kitöltésére (szerződések, számlák) használja.

Az Adatkezelő a kezelt adatokat magáncélra nem használja fel.A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során az alábbi adatok megadására van lehetőség:

 • teljes név
 • email cím
 • telefonszám
 • kérdés/üzenet

A megadott e-mail címre megküldjük a kért választ, vagy felveszük a megkeresés alapján a kapcsolatot telefonon.

Házhozszállítási igény esetén az alábbire lesz még szükség:

 • e-mail cím
 • Név
 • pontos kiszállítási cím.

A kiszállítást az adatkezelő végzi, így az adatok nem kerülnek továbbításra.

 1. Adatkezelésben érintettek

A weboldal azon látogatói akik kitöltik és továbbítják Nekünk adataikat  egy az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, vagy e-mailt írnak közvetlenül a info@fintaorokzold.hu e-mail címre.

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama mindenkor megfelel a célhozkötöttség elvének.felhasználó külön kérésére az adatai azonnal törlésre kerülnek.

Kivéve azokat az adatokat,  melyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján  a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban köteles meghatározott ideig megőrizni.Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt adatait bármilyen ok miatt azonnal töröltetni szeretné,  e-mailt szükséges küldenie a mikimester(kukac)mikimester.hu e-mail címre. A megkeresésre 24 órán belül válaszolunk, majd a kérés alapján az összes megadott e-mail címről érkezett levelet töröljük.

 1. A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

 

Árakért, aktuális készletért és minden egyéb informáciért kövess minket facebookon!